Secretarieel / bestuurlijk

Hierbij kan onder andere worden gedacht aan de volgende onderdelen:

Het bijhouden van mutaties en aanpassingen in de ledenadministratie

Het voeren van correspondentie met makelaars, notarissen en kandidaat-kopers ten behoeve van een eventuele verkoop van een appartementsrecht

Het volledig inlichten van iedere nieuwe eigenaar omstreeks de datum van daadwerkelijke overdracht

Het versturen van begrotingen, jaarstukken, mededelingen en dergelijke aan de leden

Het opstellen en versturen van de uitnodiging voor de ledenvergadering alsmede het verder verzorgen en uitwerken van deze vergadering

Het bijwonen van de ledenvergadering en het verstrekken van de nodige toelichtingen tijdens deze vergadering, alsmede het op verzoek leiden van de vergadering

Het verzorgen en verspreiden/versturen van de notulen van de ledenvergadering

Het optreden als behartiger van de belangen van de Vereniging van Eigenaren naar leden en derden

Het registreren van de VvE en het bestuur van de VvE bij de Kamer van Koophandel en het doormelden van eventuele aanpassingen

Het ondersteunen van het bestuur

De VvE ontvangt bij offerte / overeenkomst een duidelijke en heldere taakomschrijving.