Contractbeheer

Hierbij kan onder andere worden gedacht aan de volgende onderdelen:

Het registreren en administreren van de contracten en overeenkomsten van de VvE

Het regelmatig controleren en beoordelen van de lopende contracten en overeenkomsten van de VvE

Het adviseren van de VvE en het bestuur inzake mogelijke verbeteringen en besparingen op het gebied van contracten en overeenkomsten (aandacht: gebleken is dat voor veel VvE’en aanzienlijke besparingen en verbeteringen mogelijk zijn)

Het in overleg met het bestuur voeren van onderhandelingen namens de VvE op het gebied van contracten en overeenkomsten

De VvE ontvangt bij offerte / overeenkomst een duidelijke en heldere taakomschrijving.