Administratief / financieel

Hierbij kan onder andere worden gedacht aan de volgende onderdelen:

Het betalen, controleren en administreren van nota’s en rekeningen

Het incasseren en administreren van de bijdragen van de leden

Het behandelen van achterstallige bijdragen van leden en het versturen van betalingsherinneringen aan leden met een achterstand alsmede het uit handen geven van moeilijk inbare achterstanden van leden aan een incassobureau of deurwaarder

Het verzorgen van jaarlijkse betalingsafrekeningen en/of facturen voor iedere eigenaar afzonderlijk

Het volledig administreren van de boekhouding

Het gereed maken van de exploitatierekening en balans inclusief het procuceren van kasstukken ten behoeve van een controle

Het opstellen van een opgave van de reservering(en) en een verdeling hiervan over de leden ten behoeve van de indivuele belastingaangifte (box 3)

Het jaarlijks gereedmaken en opstellen van een begroting voor de exploitatiekosten inclusief het berekenen van de bijbehorende VvE bijdragen voor de leden

Het organiseren/verwerken van de stookkostenafrekening inclusief de individuele afrekeningen

De VvE ontvangt bij offerte / overeenkomst een duidelijke en heldere taakomschrijving.