Technisch / bouwkundig

Hierbij kan onder andere worden gedacht aan de volgende onderdelen:

Het beschikbaar stellen van de 24 uurs calamiteitendienst voor de VvE

Het fungeren als doorgeefpunt voor technische klachten, opmerkingen van leden en dergelijke, die betrekking hebben op de algemene gedeelten van het complex

Het uitbesteden van opgemerkte gebreken die door de leden zijn gemeld, om deze te laten herstellen

Het registreren van onderhoudsmeldingen en het inzichtelijk maken hiervan voor bestuur en/of commissies van de VvE

Het uitbesteden van servicewerkzaamheden zoals schoonmaakwerkzaamheden, tuinonderhoud en dergelijke

Het geven van adviezen aan het bestuur van de Vereniging van Eigenaren en de leden ten aanzien van het onderhoud

Het opvragen van offertes met betrekking tot onderhoudswerkzaamheden en onderhoudscontracten

Het aan het bestuur en leden rapporteren over noodzakelijk geachte onderhouds-werkzaamheden

Het (laten) opstellen van een meerjarenonderhoudsplan voor de VvE door een bouwkundige

Het (laten) adviseren en informeren van de VvE over uit te voeren (groot) onderhoudswerkzaamheden door een bouwkundige

Het (laten) beoordelen van offertes en aanbiedingen betreffende groot onderhoud

Het (laten) inspecteren, controleren en begeleiden van werkzaamheden betreffende groot onderhoud

NOOT: AB Beheer berekent géén commissie (percentage) over opgedragen en uit te voeren onderhouds- en herstelwerkzaamheden

De VvE ontvangt bij offerte / overeenkomst een duidelijke en heldere taakomschrijving.