Juridisch

Hierbij kan onder andere worden gedacht aan de volgende onderdelen:

Het beoordelen en toetsen van de Akte van Splitsing en Reglementen van de VvE en het adviseren van de VvE en het bestuur hierover inzake lopende VvE kwesties

Het adviseren omtrent het (laten) opstellen van een Huishoudelijk Reglement

Het ondersteunen, adviseren en bijstaan van de VvE en het bestuur bij juridische vraagstukken en procedures

Het informeren van VvE’en en het bestuur inzake (mogelijk nieuwe) wetgeving aangaande VvE’en

De VvE ontvangt bij offerte / overeenkomst een duidelijke en heldere taakomschrijving.