Verzekeringen

Hierbij kan onder andere worden gedacht aan de volgende onderdelen:

Het beoordelen, informeren en adviseren betreffende de lopende en mogelijke verzekeringen voor de VvE

Het afsluiten van verzekeringen ten behoeve van de VvE en/of het bestuur

Het verzorgen van een taxatie van de herbouwwaarde van het complex ten behoeve van het bepalen van de verzekerde sommen

Het administreren en registreren van schademeldingen voor de verzekering

Het informeren van de verzekeraar betreffende schademeldingen en verzekeringskwesties van de VvE

Het opvragen/verzorgen van herstelopgaven voor verzekeringskwesties

Het beoordelen van verzekeringskwesties en het informeren van de VvE en het bestuur hierover

Het afhandelen van de schade uitkeringen en/of verrekeningen

De VvE ontvangt bij offerte / overeenkomst een duidelijke en heldere taakomschrijving.